Tất cả danh mục

Tin tức

Trang chủ> Tin tức

Trạm cơ sở truyền thông là gì?

Thời gian: 2022-06-28 Lượt truy cập: 57

Trạm cơ sở liên lạc, nghĩa là trạm cơ sở liên lạc di động công cộng, là một dạng đài phát thanh, dùng để chỉ trạm thu phát vô tuyến truyền thông tin với các thiết bị đầu cuối điện thoại di động thông qua trung tâm chuyển mạch liên lạc di động trong vùng phủ sóng vô tuyến hạn chế. Trạm cơ sở là đơn vị cơ bản tạo thành một ô trong thông tin di động và hoàn thành các chức năng quản lý và liên lạc giữa mạng thông tin di động và người dùng thông tin di động. Trạm gốc truyền thông theo nghĩa rộng là tên viết tắt của hệ thống con trạm gốc (BSS, BaseStationSubsystem). Lấy mạng GSM làm ví dụ, nó bao gồm trạm thu phát gốc (BTS) và bộ điều khiển trạm gốc (BSC). Bộ điều khiển trạm gốc có thể điều khiển hàng chục, thậm chí hàng chục bộ thu phát trạm gốc. Trong các hệ thống như WCDMA, các khái niệm tương tự được gọi là NodeB và RNC. Trạm gốc liên lạc theo nghĩa hẹp, nghĩa là trạm gốc liên lạc di động công cộng là một dạng đài phát thanh, dùng để chỉ trạm thu phát vô tuyến truyền thông tin với các thiết bị đầu cuối điện thoại di động thông qua một trung tâm chuyển mạch liên lạc di động trong một vùng phủ sóng vô tuyến nhất định khu vực.


Trước đó: Công nghệ 5G của Trung Quốc dẫn đầu thế giới 10-11 tháng

Kế tiếp : Anh khẳng định sẽ kiên quyết cho phép Huawei tham gia xây dựng 5G và sẽ không xem xét lại